Gidu pakalpojumi

Ir Saukas dabas parka stāsti, kurus, iespejams, aiz ezeru viļņiem, ziedošajām pļavām vai rudens lapu apsegtajiem pauguriem var arī nepamanīt. 

Tāpēc nedaudz zemāk atradīsiet tos cilvekus, kuriem daudzi māju puduri, apsūnojošie akmeņi, ceļu līkumi, daudžuburu priedes un citas dabas parka vietas ir pavisam īpašu stāstu krātuves.

Mūsu dabas parka gidi ir ar prieku gatavi vērt vaļā šīs krātuves un ar jums dalīties bagātībā.

 

Gita Kļaviņa

Dzivesprieka un pozitivisma iemiesojums

Objekti:

Saukas dabas parka teritorija

Velniņu taka

Aktivitāšu taka

100 m trošu nobrauciens

Tālivalža grava

Valodas:

latviešu

krievu

Mob. tālrunis: 29428226

E-pasta adrese: saukasdabasparks@inbox.lv  

 

Gunārs Spīdainis

Novadpētniecības entuziasts

Objekti:

Saukas dabas parka teritorija

M.Buclera fotogrāfijas kabinets

Valodas:

latviešu

krievu

Mob. tālrunis: 26441743

 

Rita Sirmoviča

Latviešu valodas skolotāja, sieviete- Dzeja

Objekti:

Tālivaža grava

Valodas:

latviešu

krievu

Mob. tālrunis: 29194391

E-pasta adrese:  

 

Rudīte Urbacāne

Skautu un gaidu vadītāja

Objekti:

Tālivalža grava

Valodas:

latviešu

angļu

krievu

Mob. tālrunis: 29273475

E-pasta adrese: mazormani@navigator.lv

 

Velta Lāce

Saukas puses mīļuma un siltuma pavarda uzturētāja

Objekti:

A.Žilinska dzimtās mājas "Lejas Arendzāni"

Valodas:

latviešu

krievu

Mob. tālrunis: 26283490

E-pasta adrese: