Saukas pilskalns jeb Dievkalniņš

Atrašanās:
Elkšņu pagasts, Saukas ezera krastā
Nokļūšana:

No Saukas ciemata jābrauc virzienā uz Cīruļiem (Riti). Pēc 3,5 km (pa ceļam pārbraucot dīķa tiltiņam, garām kapiem un Saukas baznīcai kreisajā pusē) Dievkalniņš jāmeklē ceļa labajā puse. Pilskalns atrodas pie paša Saukas ezera.

 

Apraksts:

 

Dievkalniņš ir valsts nozīmes aizsargājams kultūrvēstures piemineklis. Pirmās ziņas par Saukas pilskalnu rakstos atrodamas 1882.g., bet 1926.g. pilskalna aprakstu un uzmērījumu publicējis Ernests Brastiņš. Saukas pilskalns 1924.g. raksturots kā kails kalns ar atsevišķiem krūmiem, turpretī šodien tas pilnīgi pāraudzis ar mežu.

 

 

 


Skatīt Dievkalniņu lielākā kartē
 

Pilskalna iekopšana

Šodien daudzi pat nezina teiksmām apvītā pilskalna atrašanās vietu. Tas rosinājis vietējos iedzīvotājus nopietnāk domāt par vērtībām, kas ir viņu vistuvākajā apkārtnē, par kultūrvides sakārtošanu un saglabāšanu. Tā, siltākam laikam iestājoties, grupa aktīvistu sapulcējās uz talku Saukas pilskalnā. Piedalījās pārstāvji no Aknīstes, Viesītes, Elkšņiem, z/s „Ošāni”, Vides un tūrisma attīstības kluba „Sēlija”, Ormaņkalna apkārtnes iedzīvotāji. Talcinieki izzāģēja pamežu pilskalna stāvajā kraujā, atsedzot plašu skatu uz Saukas ezeru un simtgadīgu vīksnu, gobu, melnalkšņu stumbru izteiksmīgo skaistumu, kaut nedaudz atgriežot izskatu, kāds pilskalnam bija pirms 50 gadiem. Iztīrītajā pilskalna plakumā uzstādīja šūpoles, ar akmeņiem iezīmēja ugunskura vietu, izvietoja sēdekļus atpūtai. Tas paveikts ar vietējiem resursiem, par ko visiem dalībniekiem prieks un gandarījums.

Rudīte Urbacāne, Vides un tūrisma attīstības kluba „Sēlija” valdes locekle.

 

Citi tuvuma esošie objekti:

Ormaņkalns ar skatu torni
Tālivalža grava
”Kalna Ļūdāni”
Saukas baznīca
”Lejas Arendzāni”
”Līgo kalniņš